Nhà nghỉ Bắc Nam

Tổ 25, phường Gia Sàng, TPTN Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
bacnamhotel@gmail.com
0907.879.395

Service

Description

Nhà nghỉ Bắc Nam

Tổ 25, phường Gia Sàng, TPTN

Near by

Map