Bac Nam 2 hotel

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
bacnam2hotel@gmail.com

Service

Description

101 Đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Near by

Map