Thái Nguyên công nhận Điểm du lịch sinh thái xóm Đồng Khuân

21/11/2023 577 0
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND, ngày 20/11/2023 về việc công nhận Điểm du lịch sinh thái xóm Đồng Khuân  thuộc xã Hoàng Nông, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên, do Hợp tác xã du lịch sinh thái Cửa Tử tổ chức quản lý.

Sample Plan