Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone:

Address: Sân Rạp Chiếu Bóng Nhân Dân, 21 Hùng Vương, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên Phường Trưng Vương, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Cổng TTĐT Du Lịch

Đệ Nhất Bún Đậu

Cuisines: Vietnamese food  

Average Price / People : 25,000 đ - 100,000 đ

Introduce:

Quán ăn: Đệ Nhất Bún Đậu

Phù hợ với: Ăn gia đình ,  Giao tận nơi ,  Takeaway - Mang về ,  Ăn bình dân - Quán Cóc

Địa chỉ:  Sân Rạp Chiếu Bóng Nhân Dân, 21 Hùng Vương,  Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

Popular Services

Menu

Enjoy warm space and delicious meals with relatives and family.

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Sân Rạp Chiếu Bóng Nhân Dân, 21 Hùng Vương, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên Phường Trưng Vương, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

denhatbundautnn@gmail.com

Distinctive features

Reservation table

Free Wifi

Shipping service

Multimedia
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)