Aloha BBQ & Hotpot Thái Nguyên

Ngã ba Điểm Hẹn, tổ 4, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
alohabbq@food.tn
0886366838

Service

Description

Aloha BBQ & Hotpot Thái Nguyên

Near by

Map