Aloha BBQ & Hotpot Thái Nguyên

Ngã ba Điểm Hẹn, tổ 4, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
alohabbq@food.tn
0886366838

Dịch vụ

Mô tả

Aloha BBQ & Hotpot Thái Nguyên

Những điểm lân cận

Bản đồ