Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa
Đền Đuổm
Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân
Khu Bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải
Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
Điểm du lịch cộng đồng hồ Ghềnh Chè
Di tích lịch sử Quốc gia 27/7
Di tích La Bằng
Di tích Thành Trúc
Di tích lịch sử Tượng đài TNXP Việt Nam