Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa
Đền Đuổm
Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
Di tích lịch sử Quốc gia 27/7
Di tích La Bằng
Di tích Thành Trúc
Di tích lịch sử Tượng đài TNXP Việt Nam