Ban quản lý khu di tích lịch sử, sinh thái ATK
Đền Đuổm
Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân
Khu Bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải
Di tích lịch sử TNXP Đại đội 915
Ghenh Che Lake
Di tích lịch sử Quốc gia 27/7
Di tích La Bằng
Di tích Thành Trúc
Di tích lịch sử Tượng đài TNXP Việt Nam