Ban quản lý khu di tích lịch sử, sinh thái ATK
Đền Đuổm
Di tích lịch sử TNXP Đại đội 915
Di tích lịch sử Quốc gia 27/7
Di tích La Bằng
Di tích Thành Trúc
Di tích lịch sử Tượng đài TNXP Việt Nam