Khách sạn Nhật Linh

Tổ 21 Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
nhatlinh@gmail.com

Service

Description

Khách sạn Nhật Linh địa chỉ tổ 21, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên SĐT: 0280.754.348.

Near by

Map