Open Time: 10:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0987 324 229

Address: 554 Cách Mạng Tháng 8, Gia Sàng, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên Phường Gia Sàng, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Cổng TTĐT Du Lịch

Gà Tươi Mạnh Hoạch

Cuisines: Vietnamese food  

Average Price / People : 50,000 đ - 200,000 đ

Introduce:

Nhà hàng phục vụ các món về gà, phù hợp với: Đãi tiệc ,  Ăn gia đình ,  Họp nhóm ,  Tiếp khách.

Popular Services

Menu

Enjoy warm space and delicious meals with relatives and family.

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Open Time: 10:00 - Close Time: 22:00

554 Cách Mạng Tháng 8, Gia Sàng, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên Phường Gia Sàng, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

0987 324 229

gatuoimanhhoachgiasangtnn@gmail.com

Distinctive features

VIP room

Celebrating birthday / meeting

Reservation table

Free parking

Multimedia
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)