Open Time: 09:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0904 016 246

Address: Tròn Gang Thép, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên Phường Phú Xá, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Cổng TTĐT Du Lịch

Quán Ốc Mít Cu Tít - Tròn Gang Thép

Cuisines: Vietnamese food  

Average Price / People : 30,000 đ - 50,000 đ

Introduce:

Địa điểm ngay trung tâm Gang Thép. Chất lượng tuyệt vời khẳng định bởi thương hiệu ốc cay Mít Cu Tít đã  được tin tưởng. Không gian thoáng đãng, trẻ trung, thoải mái dô hò, thoải mái gọi ốc và đồ ăn vặt ngay tầng 1.

Popular Services

Menu

Enjoy warm space and delicious meals with relatives and family.

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Open Time: 09:00 - Close Time: 22:00

Tròn Gang Thép, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên Phường Phú Xá, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

0904 016 246

ocmitcutittrongangtheptnn@gmail.com

Distinctive features

Free Wifi

Outdoor table

Car parking

Free parking

Multimedia
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)