Address: Xóm 6, xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương, TN Xã Sơn Cẩm, Phu Luong District, Thai Nguyen Province

Phone: 0280.3542 543

Email: homstaydd@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Homestay Đông Đô

Introdution

Homestay Đông Đô

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)