Address: Tổ 10 Phường Thắng Lợi, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Phone: 096 925 01 11

Email: khachsanhuongngan@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Hương Ngàn

Introdution

Khách sạn Hương Ngàn toạ lạc tại 144 Cách Mạng Tháng Tám, Tân Quang, Sông Công, Thái Nguyên

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)