Address: Số 351 đường Bắc Kạn Phường Trưng Vương, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Phone: 0912.883.344

Email: khachsansongcau@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Sông Cầu

Introdution

Khách sạn Sông Cầu nằm ở Dương Tự Minh, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)