Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch và sáng tác Biểu trưng (logo) Du lịch tỉnh Kiên Giang

14/07/2022 101 0

Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Kiên Giang và sáng tác Biểu trưng (logo) Du lịch Kiên Giang năm 2022 là một hoạt động quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của du lịch, thu hút du khách quốc tế cũng như thúc đẩy các hoạt động du lịch của tỉnh, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Kiên Giang.

Với chủ đề: “Du lịch Kiên Giang: Khám phá - Trải nghiệm”, cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Kiên Giang nhằm ca ngợi quê hương, đất nước, con người Kiên Giang; giới thiệu nét đẹp trong lao động, sản xuất và các hoạt động, sinh hoạt trên các lĩnh vực đời sống xã hội; những hoạt động của nhân dân gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo, biên giới trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát hiện những phong cảnh đẹp để bổ sung vào danh sách danh lam, thắng cảnh của tỉnh nhà làm phong phú thêm những danh lam, thắng cảnh đã được biết đến qua góc nhìn và cách thể hiện mới; khuyến khích những tác phẩm có góc chụp mới, làm nổi bật những nét đặc thù của du lịch Kiên Giang.

...Chi tiết xem tại:  Thể lệ cuộc thi logo  Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu