Công an tỉnh

Số 17, đường CMT 8, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 0208 3859 488