Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Khu du lịch Hồ Núi Cốc

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Không gian văn hóa Trà và vùng chè Tân Cương

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Khu Bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00