Open Time: 19:00 - Close Time: 01:30

Phone: 0964 221 983

Address: Địa chỉ: Số nhà 83, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Phường Hoàng Văn Thụ, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Cổng TTĐT Du Lịch

H83 Club

Introduce:

Map

Near by

Review and Evaluation



Alls
(From total review)
Contact us

Địa chỉ: Số nhà 83, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Phường Hoàng Văn Thụ, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

0964 221 983

h83club@gmail.com

Find us on
Multimedia
  • android-img
  • ios-img