Open Time: 09:00 - Close Time: 23:00

Phone: 02083856666

Address: Khu dân cư số 5. Tổ 10, phường Phan Đình Phùng - Tp. Thái Nguyên. (Kho bạc mới - Mịnh Cầu) Phường Phan Đình Phùng, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke 168

Average Price / People : đ - 500,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Khu dân cư số 5. Tổ 10, phường Phan Đình Phùng - Tp. Thái Nguyên. (Kho bạc mới - Mịnh Cầu) Phường Phan Đình Phùng, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

02083856666

karaoke168@gmail.com

Find us on
Multimedia
  • android-img
  • ios-img