Open Time: 07:30 - Close Time: 22:30

Phone: 0987 123 686

Address: Khu dân cư Đồi Yên Ngựa, đường đê Nông Lâm Phường Quang Trung, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Cổng TTĐT Du Lịch

KOI COFFEE

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Khu dân cư Đồi Yên Ngựa, đường đê Nông Lâm Phường Quang Trung, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

0987 123 686

koicoffe@gmail.com

Find us on
Multimedia
  • android-img
  • ios-img