Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ TNXP, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Đền Đuổm

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 07:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Chùa Hang (TP Thái Nguyên)

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59