Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Vườn nho, dưa lưới công nghệ cao tại xóm Quéo

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • La Bằng homestay

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Suối Kẹm và vùng chè La Bằng

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Trung tâm thông tin làng nghề và trưng bày sản phẩm thủ công của Hợp tác xã chè La Bằng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00