Son Hai hotel

Tổ 7 Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
sonhaihotel@gmail.com
02803.753.908

Service

Description

88 Phung Chi Kien street, Trung Vuong ward, Thai Nguyen city

Near by

Map