Huong Rung Motel

Núi Voi, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Vietnam Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
huongrungmotel@gmail.com
0912 250 421

Service

Description

Nui Voi, Hang Pagoda, Dong Hy, Thai Nguyen, Vietnam

Near by

Map