Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ gà

Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Service

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Cuisine

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Cultural exchange

Description

Xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 40km về phía Đông Bắc, là một xóm với 178 hộ, 755 khẩu. Xóm có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống là Tày, Nùng, Kinh, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 85%, chủ yếu là làm nông nghiệp. Hiện nay, trong xóm có 13 hộ còn lưu giữ được những ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày. Năm 2019, xóm Mỏ Gà được đầu tư, khôi phục một số nhà sàn truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị không gian văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Near by

Map