Hợp tác xã Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên
Hợp tác xã Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên
Hợp tác xã Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên
Hợp tác xã Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên
Hợp tác xã Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên
Hợp tác xã Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên
Hợp tác xã Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên

Introdution

Price ticket: Free

Phone: 0986222435

Time to visit a place: phút

Open Time: - Close Time:

Email:

Address: Xóm Hồng Thái 2 Xã Tân Cương, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Hợp tác xã Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên có không gian cảnh quan khá đẹp, hệ thống đường bê tông nhỏ lên đến gần 1000m trong khu vực đồi chè để du khách tham quan, chụp ảnh được thuận tiện; có hồ nước, làm cầu tạo bối cảnh để du khách check in; dựng chòi quanh hồ để du khách ngồi thưởng trà, ngắm cảnh và câu cá…

Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên đã triển khai các dịch vụ phục vụ du khách như: Đại diện Hợp tác xã nói chuyện về văn hoá vùng chè Tân Cương, trải nghiệm đi hái chè và chế biến chè, câu cá,…

Map

Introdution

×

Hợp tác xã Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên có không gian cảnh quan khá đẹp, hệ thống đường bê tông nhỏ lên đến gần 1000m trong khu vực đồi chè để du khách tham quan, chụp ảnh được thuận tiện; có hồ nước, làm cầu tạo bối cảnh để du khách check in; dựng chòi quanh hồ để du khách ngồi thưởng trà, ngắm cảnh và câu cá…

Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên đã triển khai các dịch vụ phục vụ du khách như: Đại diện Hợp tác xã nói chuyện về văn hoá vùng chè Tân Cương, trải nghiệm đi hái chè và chế biến chè, câu cá,…

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment