Open Time: 07:30 - Close Time: 22:00

Phone: 0983 805 994

Address: Bảo Tàng Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam Phường Phan Đình Phùng, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Cổng TTĐT Du Lịch

Pipi coffee

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Bảo Tàng Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam Phường Phan Đình Phùng, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

0983 805 994

pipicpffe@gmail.com

Find us on
Multimedia
  • android-img
  • ios-img