TUOR 2 NGÀY

TUOR 2 NGÀY
 • From date 08/11/2021
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 6 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 4 places
 • 07:00
  Di tích lịch sử TNXP Đại đội 915 Free

  , , Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

 • 08:08
  Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 30,000 đ

  , , Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

 • 10:32
  Khu Bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải 30,000 đ

  , , Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

 • 20:00
  Trung Tâm Văn Hoá Trà Hương Vân Free

  , , Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Day 2 2 places
 • 08:00
  Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 Free

  , , Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

 • 10:00
  Kem lake and tea area of ​​La Bang 20,000 đ

  , , Xã La Bằng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.