THƯỞNG THỨC NHAM TRÁM TRÊN ĐẤT HÀ CHÂU

18/08/2021 4331 0
Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên không chỉ được nhiều du khách biết đến với hệ thống các di tích lịch sử, đình, đền, chùa, lễ hội như cụm di tích lịch sử xã Kha Sơn, Đình – Đền - Chùa Cầu Muối, lễ hội đình Phương Độ... mà nơi đây còn có những sản vật đặc trưng, nổi tiếng được nhiều người biết đến là trám đen Hà Châu, gà đồi Phú Bình, tương Úc Kỳ...

Sample Plan