Lễ Hội Lồng Tồng
Lễ Hội Lồng Tồng
Lễ Hội Lồng Tồng
Lễ Hội Lồng Tồng
Lễ Hội Lồng Tồng
Lễ Hội Lồng Tồng

Giới thiệu

Giá vé tham quan: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: phút

Mở cửa: - Đóng cửa:

Email:

Địa chỉ: TT Chợ Chu, Xã Phú Đình, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

Hội lồng tồng (xuống đồng) của đồng bào Tày mang ý nghĩa phồn thực, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia súc sinh sôi nảy nở. Xưa, hội diễn ra suốt cả mùa xuân ở khắp các bản Tày. Nay, ở Thái Nguyên, có hội Lồng tồng Tỉn Keo, còn gọi là hội Lồng tồng ATK Định Hóa, tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng hàng năm. Phần lễ, có lễ Thần Nông, lễ cầu mưa. Phần hội, có hội tung còn, diễn rối Tày Thẩm Rộc, hát lượn, chơi trò bịt mắt bắt dê, múa sư tử, đi cà kheo, kéo co, chọi gà... Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa là một trong các lễ hội lớn của tỉnh luôn thu hút được đông đảo du khách thập phương trong và ngoài tỉnh trảy hội đầu xuân.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Hội lồng tồng (xuống đồng) của đồng bào Tày mang ý nghĩa phồn thực, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia súc sinh sôi nảy nở. Xưa, hội diễn ra suốt cả mùa xuân ở khắp các bản Tày. Nay, ở Thái Nguyên, có hội Lồng tồng Tỉn Keo, còn gọi là hội Lồng tồng ATK Định Hóa, tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng hàng năm. Phần lễ, có lễ Thần Nông, lễ cầu mưa. Phần hội, có hội tung còn, diễn rối Tày Thẩm Rộc, hát lượn, chơi trò bịt mắt bắt dê, múa sư tử, đi cà kheo, kéo co, chọi gà... Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa là một trong các lễ hội lớn của tỉnh luôn thu hút được đông đảo du khách thập phương trong và ngoài tỉnh trảy hội đầu xuân.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí