Nhà nghỉ Minh Ánh

Phường Phan Đình Phùng, TPTN Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
minhanhhtvn@gmail.com
973407468

Service

Description

Nhà nghỉ Minh Ánh

Phường Phan Đình Phùng, TPTN

Near by

Map