Chùa Hang (TP Thái Nguyên)
Chùa Hang (TP Thái Nguyên)
Chùa Hang (TP Thái Nguyên)
Chùa Hang (TP Thái Nguyên)
Chùa Hang (TP Thái Nguyên)

Introdution

Price ticket: Free

Phone:

Time to visit a place: phút

Open Time: 12:00 AM - Close Time: 11:59 PM

Email:

Address: Phường Chùa Hang, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Chùa Hang - Kim Sơn Tự nằm ở trung tâm phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 3 km về phía Bắc. Đây là ngôi chùa cổ có từ thế kỷ XI. Hiện nay, chùa Hang đã được trùng tu và xây dựng thêm các công trình như: Chính điện tam bảo, tam quan, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ tổ... Nơi đây có tiếng là chốn cửa phật linh thiêng, trung tâm phật giáo lớn của tỉnh và là địa điểm du lịch hấp dẫn của Thái Nguyên, thu hút nhiều du khách gần xa.

Chính điện Tam bảo chùa Hang

Lễ hội chùa Hang được mở chính hằng năm vào ngày 20 tháng Giêng và thường kéo dài khoảng 3 ngày, thu hút hàng vạn khách thập phương về dự./.

Map

Introdution

×

Chùa Hang - Kim Sơn Tự nằm ở trung tâm phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 3 km về phía Bắc. Đây là ngôi chùa cổ có từ thế kỷ XI. Hiện nay, chùa Hang đã được trùng tu và xây dựng thêm các công trình như: Chính điện tam bảo, tam quan, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ tổ... Nơi đây có tiếng là chốn cửa phật linh thiêng, trung tâm phật giáo lớn của tỉnh và là địa điểm du lịch hấp dẫn của Thái Nguyên, thu hút nhiều du khách gần xa.

Chính điện Tam bảo chùa Hang

Lễ hội chùa Hang được mở chính hằng năm vào ngày 20 tháng Giêng và thường kéo dài khoảng 3 ngày, thu hút hàng vạn khách thập phương về dự./.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment