Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch Thái Nguyên tại Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023

02/12/2023 393 0
Từ ngày 30/11 - 04/12/2023, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc) đã được tổ chức với chủ đề: “Hợp tác hữu nghị - Liên kết phát triển”.

Sample Plan