Quảng bá du lịch Thái Nguyên tại Triển lãm xúc tiến quảng bá du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và phụ cận - Vĩnh Phúc 2023

27/11/2023 240 0
Trong thời gian từ 23-26/11/2023, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tham gia Triển lãm xúc tiến quảng bá du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và phụ cận năm 2023 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Sample Plan