Thái Nguyên tổ chức chương trình Famtrip khảo sát điểm đến du lịch cộng đồng.

15/05/2023 505 0
Trong khuôn khổ các hoạt động của Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình Famtrip khảo sát điểm đến du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 02 ngày 11 - 12/5/2023.

Sample Plan