Thành phố Sông Công xin ý kiến các Sở, ngành về việc xây dựng điểm du lịch cộng đồng và cấp phép mở bến tàu, sử dụng mặt nước tại hồ Ghềnh Chè, xã Bình Sơn

17/03/2023 190 0

Sample Plan