Nhà nghỉ Công Minh

Nhà nghỉ Công Minh Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
nncongminh@gmail.com
0988132392

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Công Minh

Na Long, Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Những điểm lân cận

Bản đồ