Nhà nghỉ Yến Vy

Tổ 18, phường Thịnh Đán, TPTN Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
htyenvi@gmail.com
280.3846572

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Yến Vy

Tổ 18, phường Thịnh Đán, TPTN

Những điểm lân cận

Bản đồ