Khách sạn Bắc Sơn

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
basonhotel@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Tổ 7 Phường Trưng Vương Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên, Cột Cờ, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Những điểm lân cận

Bản đồ