Nhà nghỉ số 16

Xóm Ấp Thái Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
nhanghiso16@gmail.com
0974212473

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ số 16

Những điểm lân cận

Bản đồ