Nhà nghỉ Trường Thịnh

Na Long Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
nhanghitruongthinh@gmail.com
02803854012

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Trường Thịnh

Những điểm lân cận

Bản đồ