Chùa Phù Liễn

Introdution

Price ticket: Free

Phone:

Time to visit a place: phút

Open Time: - Close Time:

Email:

Address: Phường Hoàng Văn Thụ, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Chùa Phù Liễn tên chữ là Phù Liễn tự hay Phù Chân Thiền tự, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Chùa Phù Liễn là nơi gắn với nhiều sự kiện lịch sử. Trong những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chùa là nơi che chở, nuôi dấu một số nghĩa quân của Hoàng Hoa Thám và Đội Cấn. Qua các lần trùng tu, đến nay ngôi chùa gồm có: Nhà Tam Bảo, Điện mẫu, Nhà thờ tổ và khu vườn tháp cổ. Trước sân chùa có tượng Phật Bà Quan Âm linh diệu. Trong chùa còn có bức đại tự gắn bốn chữ vàng: Linh sơn phúc địa (có nghĩa là: núi thiêng, đất lành).

Hằng năm vào ngày 12/1 Âm lịch, các tăng ni, phật tử, nhân dân trong và ngoài tỉnh về đây lễ phật cầu phúc cầu tài, tham gia các trò chơi chọi gà, đánh đu, cờ tướng...

Map

Introdution

×

Chùa Phù Liễn tên chữ là Phù Liễn tự hay Phù Chân Thiền tự, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Chùa Phù Liễn là nơi gắn với nhiều sự kiện lịch sử. Trong những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chùa là nơi che chở, nuôi dấu một số nghĩa quân của Hoàng Hoa Thám và Đội Cấn. Qua các lần trùng tu, đến nay ngôi chùa gồm có: Nhà Tam Bảo, Điện mẫu, Nhà thờ tổ và khu vườn tháp cổ. Trước sân chùa có tượng Phật Bà Quan Âm linh diệu. Trong chùa còn có bức đại tự gắn bốn chữ vàng: Linh sơn phúc địa (có nghĩa là: núi thiêng, đất lành).

Hằng năm vào ngày 12/1 Âm lịch, các tăng ni, phật tử, nhân dân trong và ngoài tỉnh về đây lễ phật cầu phúc cầu tài, tham gia các trò chơi chọi gà, đánh đu, cờ tướng...

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment