Nhà nghỉ Thanh Tùng 2

tổ 18, phường Gia sàng, Thành Phố thái nguyên Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
thanhtungnn@gmail.com
02893755309

Service

Description

Nhà nghỉ Thanh Tùng 2

tổ 18, phường Gia sàng, Thành Phố thái nguyên

Near by

Map