Nhà nghỉ Thịnh Thành

Tổ 9, Phường Quán Triều, TPTN Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
thinhthanhhotel@gmail.com
0984.126.136

Service

Description

Nhà nghỉ Thịnh Thành

Near by

Map