Nhà nghỉ Thanh Thắng

Tổ 15, phường Thịnh Đán, TPTN Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
thanhthanghome@gmail.com
0986.286.489

Service

Description

Nhà nghỉ Thanh Thắng

Tổ 15, phường Thịnh Đán, TPTN

Near by

Map