Nhà nghỉ Vạn Thành

Tổ 20, phường Gia Sàng, TPTN Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
vanthanhht@gmail.com
982753318

Service

Description

Nhà nghỉ Vạn Thành

Tổ 20, phường Gia Sàng, TPTN

Near by

Map