Nhà nghỉ Tri Kỷ

Tổ 23, phường Cam Giá, TPTN Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
houtelltriky@gmail.com
1642847970

Service

Description

Nhà nghỉ Tri Kỷ

Tổ 23, phường Cam Giá, TPTN

Near by

Map