Lan Huong hotel

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
huonglanhotel@gmail.com

Service

Description

118 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Near by

Map