1954 Cafe

3 Phủ Liễn, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
1954Cafe@food.tnn

Service

Description

1954 Cafe

Near by

Map