Nhà Nghỉ Bảo Trang

Đường Z115, Xóm Sơn Tiến Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
baotranghotel@hotel.tnn
0961281292

Dịch vụ

Mô tả

Nhà Nghỉ Bảo Trang

Những điểm lân cận

Bản đồ